Tootjad

Tööpäeval enne kella 14:00 tehtud(ja makse laekunud) tellimused postitatakse samal päeval.
Laupäev ja Pühapäev on puhkepäevad.

Alates 35€ tellimusest on Smartpost tasuta.

Vastavalt tubakaseaduse § 28'le on kauba kättesaamisel nõutav vanusekontroll ID-kaardi abil. Pakki on automaadist võimalik kätte saada ajavahemikus 10:00-22:00

https://www.riigiteataja.ee/akt/903024?leiaKehtiv
§ 28.  Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks

 (1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.
 (2) Alaealisele on keelatud müüa ja müügiks pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Selle keelu järgimiseks on müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning keelduda eelmises lauses loetletud toodete müümisest, kui dokumenti ei esitata.
 (3) Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid osta, pakkuda ega üle anda.