Tootjad

Tellija kinnitab, et on tellimust tehes vähemalt 18-aastane.

Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest toode tagastada või välja vahetada. (VÕS § 56 lg 1)

Enne kauba tagastamist palume võtta ühendust spezz.ee meeskonnaga emaili teel või kasutades klienditeeninduse vormi e-poes.
Kanname raha tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba jõudmisest meieni. (VÕS § 56 lg 3)

Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis.
Seepärast soovitame kauba kättesaamisel avada pakend võimalikult ettevaatlikult ning seda kahjustamata. Kauba tagastamine toimub kliendi kulul. Enne tagastamist palume võtta meiega ühendust. Kontakti vormi leiate ka "Kontakt" nupu alt.

Toodete garantiiaeg on 3 kuud(v.a. coilid/clearod - need kuuluvad väljavahetamisele ainult juhul kui need algselt vigased on). Toote garantiisse toimetamise kulu tasub ostja, eelistatuim on seade koos ostutellimuse numbri ja veakirjeldusega saata Smartpostiga Tondi Selverisse, saaja tel. 5074434.

Tellimus tühistatakse kui tellimuse eest ei ole makstud 72 tunni jooksul alates tellimuse tegemisest.

 Vastavalt tubakaseaduse § 28'le on kauba kättesaamisel nõutav vanusekontroll ID-kaardi abil. Pakki on automaadist võimalik kätte saada ajavahemikus 10:00-22:00

https://www.riigiteataja.ee/akt/903024?leiaKehtiv
§ 28.  Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks

 (1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.
 (2) Alaealisele on keelatud müüa ja müügiks pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Selle keelu järgimiseks on müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning keelduda eelmises lauses loetletud toodete müümisest, kui dokumenti ei esitata.
 (3) Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid osta, pakkuda ega üle anda.